Urząd miasta we Wrocławiu

Wurzędzie miasta we Wrocławiu zamontowane zostały:

Oznaczenia poziome,

tabliczki brajlowskie,

terminal multimedialny.

Nowy Targ 6022020