Strawczyn - multimedialny plan dotykowy

W woj. świętokrzyskim w gminie Strawczyn w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ,,Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” zamontowany został multimedialny plan dotykowy.
Terminal multimedialny z monitorem LCD i planem obiektu przedstawia niezbędne informacje w sposób dostosowany do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących oraz jest wyjątkowo przyjemny w odbiorze przez osoby widzące. Wyposażony jest w funkcje naprowadzania (YourWay), wydaje komunikaty i informacje dźwiękowe oraz publikuje treści na monitorze.
Dzięki modułowi Bluetooth 4.0 możliwe jest wykrycie terminala przez smartphony, na których zainstalowana jest bezpłatna aplikacja YourWay.

https://yourway.szansadlaniewidomych.org/

1 (1)Strawczyn