Realizacja tyflograficzna w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Realizacja obejmuje dotykowy plan informacyjny w postaci grafitowo-białej tablicy z drobnymi elementami w kolorze czerwonym i zielonym, z czarnodrukowymi i brajlowskimi napisami; tabliczki z PMMA z informacjami wizualnymi w postaci piktogramów i z brajlowskimi napisami oraz metalowe, brajlowskie tabliczki na poręcze schodów, umieszczone w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Tablica z planem informacyjnym jest usytuowana w pionie, na ścianie. Z prawej strony ma ona nieregularną, łukową formę, dostosowaną do kształtu powierzchni budynku objętej planem. Plan znajduje się z prawej strony tablicy, zaś legenda z jej lewej strony.  W skład realizacji wchodzą także czarne tabliczki z PMMA na drzwi z brajlowskimi napisami oraz informacjami wizualnymi w postaci piktogramów w kolorze białym, np. z oznakowaniem toalet czy przejść dostosowanych do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Biała tabliczka z PMMA z czarnymi napisami i napisami brajlowskimi informuje o godzinach pracy urzędu.  Ponadto realizacja obejmuje metalowe, brajlowskie tabliczki informacyjne na poręcze schodów.

Plan znajdziesz w naszej bazie Yourway:
https://yourway.szansadlaniewidomych.org/location/410

BAZA DOSTĘPNYCH OBIEKTÓW YOURWAY
Aplikacja YourWay to nie tylko nawigacja po obiektach, to także stale rozwijana baza obiektów przystosowanych do osób niepełnosprawnych, wystarczy wpisać miasto, do którego chce się wybrać, a Your Way wyświetli obiekty, które są przystosowane i na jakie przystosowania możemy liczyć np. Nowy teatr w Warszawie, posiada mapy tyflograficzne i podjazdy dla osób poruszających się na wózkach. Obiekty mogą dodawać użytkownicy systemu ale także ich właściciele, to od Państwa zależy, czy Państwa obiekt będzie dostępny i czy będzie w bazie YourWay! Zachęcamy Państwa do przystosowania swojego obiektu i dodania go do bazy YourWay!

Urzad Miasta Rzeszow