Hala Sportowa w Czerwonaku - plany tyflograficzne i oznaczenia w Braille'u

Czerwonak1

Czerwonak2

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym kompendium: Przestrzeń i jej obrazy Dźwięk, tyflografika i magnigrafika. Kompendium

 

UE (8)