Aktywny Samorząd 2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował zasady dotyczące programu Aktywny Samorząd, obowiązujące w 2022 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje.
W 2022 roku będą realizowane następujące formy wsparcia, w module I,Obszarze B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej już od dnia 01.03.2022 r. Termin składania wniosków upływa 31.08.2022 r.
Maksymalne kwoty dofinansowań w obszarze B:

w Zadaniu 1:
- dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
- dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych –7.000 zł,

w Zadaniu 2:
- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

w Zadaniu 3: 7.500 zł,
w Zadaniu 4: 4.000 zł,
w Zadaniu 5: 1.500 zł;

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w zadaniu 1, 3, 4 i 5 i wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu.

Źródło: PFRON

Jak złożyć wniosek?

Wniosek w formie papierowej można złożyć we właściwej jednostce (MOPS, MOPR, PCPR). Tak jak w ubiegłych latach, istnieje możliwość złożenia wniosku poprzez system SOW. Bez straty czasu, wychodzenia z domu i bez kolejek. Za wniosek złożony w formie elektronicznej poprzez system SOW otrzymuje się dodatkowe punkty i wzrasta szansa na uzyskanie dofinansowania. Zachęcamy więc  do skorzystania z tej formy wnioskowania.

Jako eksperci w realizacji wszelkiego rodzaju dofinansowań, jesteśmy do Państwa dyspozycji!

  • Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przygotowaliśmy przewodnik z informacjami jak założyć konto w systemie ePUAP, jak założyć Profil Zaufany oraz jak złożyć wniosek na dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia. W razie potrzeby, jesteśmy w stanie pomóc Państwu złożyć wniosek przez internet. Link do poradnika.
  • Wypełnienie wniosku wraz z całą dokumentacją sprawia kłopot? Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Handlowymi. Udzielimy szczegółowych informacji, pomożemy w wypełnieniu wniosku.
  • O jakie rozwiązania wnioskować? Nasi doświadczeni specjaliści pomogą w doborze specjalistycznych urządzeń i programów, dopasowanych do dysfunkcji i potrzeb. Wszystkie produkty posiadamy w Punktach Handlowych, z przyjemnością zaprezentujemy je Państwu.

Co roku z naszej pomocy korzystają setki klientów! Wybierają nas, ponieważ posiadamy profesjonalną wiedzę i duże doświadczenie w realizacji dofinansowań, a zatrudniając i współpracując z osobami z niepełnosprawnościami, najlepiej znamy ich potrzeby.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Punktami Handlowymi! /pl/kontakt/oddzialy/