Dysfunkcje wzroku

dysfunkcje Zaćma, retinopatia cukrzycowa, jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej i retinopatia barwnikowa to tylko niektóre dysfunkcje oka, które mają wpływ na słaby wzrok. Informacje zebrane na tej stronie odpowiadają na pytania dotyczące problemów ze wzrokiem.

Wzrok to zdolność człowieka do odbierania bodźców świetlnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (klasyfikacja ICD – 10 2010 r.): Osoba niewidoma to ktoś, kto ma ostrość wzroku poniżej 3/60 (0,05) w lepszym oku lub pole widzenia nie większe niż 10 st. od centralnego punktu fiksacji (lub inaczej o średnicy 20 st.). Wśród niewidomych można wyróżnić trzy kategorie ze względu na ostrość wzroku: osoby z ostrością wzroku mniejszą niż 3/60 ale większą lub równą 1/60 (tzn. mogące policzyć palce z odległości 1 metra), osoby z ostrością wzroku mniejszą niż 1/60 do poczucia światła, osoby bez poczucia światła. Osoba słabowidząca to osoba mająca ostrość wzroku w lepszym oku przy najlepszej możliwej korekcji mniejszą niż 6/18 (0,3) ale większą lub równą 3/60 (0,05). Przy czym wyróżnia się dwa stopnie uszkodzenia wzroku: mniej poważny (ostrość wzroku mniejsza niż 6/18 ale większa lub równa 6/60 czyli 0,1) i poważny (ostrość wzroku mniejsza niż 6/60, większa lub równa 3/60). Taką definicję osoby słabowidzącej można znaleźć najczęściej.

Refrakcja oka - krótkowzroczność, dalekowzroczność i starczowzroczność

Najczęstsze zaburzenia wzroku to krótkowzroczność i nadwzroczność. Krótkowzroczność to wada refrakcji oka, której przyczynami są zbyt duża siła łamiąca soczewki oka lub zbyt długa gałka oczna, powodująca, że promienie świetlne przechodzące przez układ optyczny oka ulegają skupieniu nie na siatkówce, lecz przed nią.

arrow Czytaj więcej

arrow Pomocne rozwiązania

Jaskra

Jaskra jest jedną z głównych przyczyn nieodwracalnej ślepoty w krajach rozwiniętych. Według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na świecie żyje obecnie około 7 milionów osób, które utraciły wzrok z powodu tego schorzenia. Jedynie co drugi chory z wadą wzroku jest świadomy zagrożenia. W Polsce choruje prawie 800 tys. osób, to tylko 65 tys. z nich zdaje sobie z tego sprawę. Najczęściej występuje tzw. jaskra z otwartym kątem przesączenia, która jest jednocześnie najbardziej niebezpieczna, gdyż przez 15-20 lat rozwija się całkowicie bezobjawowo. Pierwsze objawy pojawiają się dopiero wtedy, gdy zmiany w nerwie wzrokowym są już zaawansowane. Najpierw dochodzi do stopniowej utraty pola widzenia. A gdy dojdzie do zaniku nerwu, chorzy tracą wzrok, nieodwracalnie.

arrow Czytaj więcej

arrow Pomocne rozwiązania

Zaćma

Według szacunków WHO upośledzenie widzenia występuje w tej chwili u 285 milionów ludzi na całym świecie. Ponad 1/3 osób z tej grupy cierpi na zaćmę. Katarakta, bo tak inaczej nazywa się zaćma, to choroba polegająca na stopniowym, prowadzącym do wystąpienia częściowego lub całkowitego zmętnienia soczewki oka. Skutkiem czego są zaburzenia w ostrości pola widzenia. Oprócz postaci związanej z wiekiem (zaćmy starczej) występuje również, jako wada wrodzona lub choroba dziedziczna oraz powikłanie różnych chorób

arrow Czytaj więcej

arrow Pomocne rozwiązania

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa to jedna z najczęstszych przyczyn ślepoty. Rozwija się na podłożu cukrzycy. Retinopatia cukrzycowa wynika z uszkodzenia małych naczyń krwionośnych, które odżywiają siatkówkę. W Polsce na cukrzycę typu 1 choruje około 0,4 % osób, natomiast na cukrzycę typu 2 około 4% , czyli 10 razy więcej niż na cukrzycę typu 1.Cukrzyca zwiększa ryzyko wystąpienia retinopatii cukrzycowej, jaskry, zaćmy. Długość trwania cukrzycy jest jednym z głównych czynników ryzyka wystąpienia retinopatii cukrzycowej, ponieważ dotyka ona około 90 % pacjentów, którzy chorują na cukrzycę ponad 25 lat. Dlatego istotne znaczenie ma regularna kontrola oczu u specjalisty, a w przypadku zmian jak najwcześniej podjęte leczenie.

arrow Czytaj więcej

arrow Pomocne rozwiązania

Zanik nerwu wzrokowego

Zanik nerwu wzrokowego jest spowodowany przez uszkodzenia tkanki w nerwie wzrokowym. Prowadzi do częściowej lub głębokiej utraty wzroku. Choroba jest następstwem nieodwracalnego uszkodzenia włókien nerwu wzrokowego, włókien nerwowych siatkówki czy pasm wzrokowych. Uszkodzenie może dotyczyć całego przekroju nerwu, jak i tylko jego części, co skutkuje odpowiadającym mu ubytkiem pola widzenia. Na dnie oka stwierdza się bladą tarczę nerwu wzrokowego, która w przypadkach zaawansowanych ma barwę białą

arrow Czytaj więcej

arrow Pomocne rozwiązania

Zwyrodnienie plamki żółtej

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (ang. age-related macular degeneration – AMD) jest chorobą dotyczącą obszaru na dnie oka zwanego plamką. Plamka to miejsce odpowiedzialne za widzenie centralne, które potrzebne jest do wykonywania codziennych czynności jak np. czytanie, rozpoznawanie twarzy, znaków drogowych. Szczególnie czuły na uszkodzenia w przebiegu AMD jest środek plamki zwany dołkiem. AMD jest jedną z najczęstszych przyczyn ślepoty osób dorosłych na świecie. Ujawnia się ok. 50-60 r.ż. a po 70 r.ż. prawie 30% osób jest dotkniętych tą chorobą. Zwykle zmiany dotyczą obu oczu, choć nie muszą pojawiać się jednocześnie i ich zaawansowanie może być różne.

arrow Czytaj więcej

arrow Pomocne rozwiązania

Retinopatia barwnikowa

Barwnikowe zwyrodnienie siatkówki (RP ) jest postępującą chorobą, która wynika z degeneracji komórek fotoreceptorów ( pręcików i czopków ) siatkówki . Ponieważ komórki te degenerują, następuje stopniowa utrata wzroku. Pierwsze objawy choroby często występują w okresie dojrzewania. Początek jest bezbolesny, objawy występują w obu oczach i z czasem postępują. Pacjenci stopniowo tracą widzenie obwodowe. Początkowo w polu widzenia występuje mroczek pierścieniowy, a postęp choroby prowadzi do wystąpienia tzw.„widzenia tunelowego”. Dodatkowo występują trudności z widzeniem przy złym oświetleniu lub w nocy oraz problemy z adaptacją do ciemności. Widzenie centralne jest na początku zwykle niezmienione, ale z czasem także się pogarsza. RP jest chorobą genetyczną.

arrow Czytaj więcej

arrow Pomocne rozwiązania

Stożek rogówki

Stożek rogówki wiąże się z nieregularnym kształtem rogówki uniemożliwiającym prawidłowe skupienie promieni światła na siatkówce. Rogówka, która zwykle jest kulista, staje się cienka i przybiera stożkowaty kształt, czego następstwem jest niewyraźne widzenie i nadwrażliwość na jasne światło.

arrow Czytaj więcej

arrow Pomocne rozwiązania

Choroba Gravesa-Basedowa

Choroba Gravesa-Basedowa jest schorzeniem autoimmunologicznym o podłożu genetycznym, charakteryzującym się nadczynnością tarczycy oraz obecnością takich objawów towarzyszących, jak: powiększenie tarczycy (tzw. wola), wytrzeszcz gałek ocznych i obrzęk przedgoleniowy. Zapadają na nią głównie osoby w średnim wieku, pięciokrotnie częściej kobiety.

arrow Czytaj więcej

arrow Pomocne rozwiązania

Dysleksja

Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania. Dysleksja jest spowodowana zaburzeniami w mózgu, które polegają na braku zdolności do przełożenia obrazu otrzymanego od oczu i uszu w zrozumiałym języku. Nie wynika to z widzenia lub słuchu. Nie wynika również z zaburzeń umysłowych, uszkodzenia mózgu, lub brak inteligencji.

arrow Czytaj więcej

arrow Pomocne rozwiązania